Všeobecné obchodní podmínky

platné pro internetový obchod Aloha - zdravý životní styl, www.alohaeshop.cz

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 

Práva a povinnosti kupujícího

· Kupující je povinen uvést správné registrační údaje, a to zejména úplné jméno (nejlépe s diakritikou), úplnou poštovní adresu, správné telefonní číslo, abychom se s Vámi mohli v případě nutnosti co nejrychleji spojit.

· Kupující nám touto registrací dává dále souhlas k zasílání informačních emailů v rámci slev a akcí v našem obchodě - toto lze samozřejmě písemně kdykoli zrušit.

· Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu objednávky.

· Platba předem by měla být provedena do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že platba nepřijde na účet ani sedmý den, budete informováni e-mailem. Po deseti kalendářních dnech bude objednávka bez dalšího upozornění stornována.

· Objednávku je možné do 24 hodin ZRUŠIT, a to emailem na alohaeshop@email.cz nebo na tel. 725 219 085, a to bez udání důvodu. Je třeba uvést VS Vaší objednávky a jméno a příjmení.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

· Reklamační řád se řídí dle zákona č.40/1964sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002sb.

Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení.

· Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému. V případě neporušeného balíčku - při zjištění vady či poškození až po převzetí balíčku musí zákazník tuto skutečnost do dvou pracovních dnů od převzetí reklamovat na České Poště.

· V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku či fakturu).
POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu), má kupující – nepodnikatel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zakoupeného předmětu. V případě, že prodávající - podnikatel nepředal kupujícímu-nepodnikateli informace, které stanoví zákon, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zakoupeného předmětu. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Při vrácení zboží je třeba oznámit, že odstupujete od smlouvy o nákupu zboží.
Vracené zboží zašlete na adresu uvedenou v Kontaktech. Zboží je třeba řádně zabalit, aby se předešlo poškození zboží při přepravě.
Dobírky nebudou přijaty!

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

POUČENÍ O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz


Tyto Všeobecné obchodní podminky jsou platné od 1.2.2016