počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
Návštěvnost
online: 0
dnes: 418
týden: 418
celkem: 646795

Děrované brýle - přirozené zlepšení zraku

Objevte, jak uvolnit své unavené oči a užijte si čtení, psaní a práci na počítači zdravým způsobem bez dioptrických brýlí!
 
Děrované brýle - podobné slunečním brýlím s mnoha drobnými dírkami jsou relativně levným a jednoduchým způsobem, jak pomáhat trvale zlepšovat zrak, a to jejich používáním 15 až 20 minut denně (nejméně). Také vyrovnávají tep srdce, zmírňují bolesti hlavy a napětí.
 
 
 
 
Jak děrované brýle fungují
Když se díváte na nezaostřený předmět, váš mozek posunuje ohnisko zaostření v očích, dokud přibývá kontrastu. Jestliže kontrastu již nepřibývá, nechá mozek předmět nezaostřený. Děrované brýle zlepšují zaostření obrazu a umožňují vašemu mozku najít místo zaostření (ohnisko), a umístit ho tam, kam patří - na sítnici. Během tohoto procesu se oční svaly, které obraz zaostřují, více používají. Toto pravidelné cvičení pomáhá zaostřovacímu systému očí.
 
 
 
Procvičujte oči při čtení, při práci na počítači, nebo během sledování televize.
Dalekozrací lidé mohou provádět toto cvičení při zaostřování na blízko např. při čtení, při práci na počítači nebo při běžných každodenních činnostech.
 
Krátkozrakým lidem prospívá zaostřování na dálku, např. při sledování televize, nebo při pobytu v přírodě, když se díváme do dálky.
 
Patnáct minut denně - minimálně!
Nejčastější příčinou dalekozrakosti, která přichází s pokračujícím věkem, je oslabení očních svalů, které zaostřují obraz. Pohled drobnými dírkami přinutí oční svaly cvičit. Používání děrovaných brýlí pouhých patnáct minut denně (nebo déle) přináší pozoruhodné zlepšení zraku během pár týdnů. Čím déle však budeme mít děrované brýle na očích každý den, tím budou výsledky lepší a to nejen pro oči, ale i pro mozek.
 
 
 
Z článku očního specialisty
Peter Grunwald je uznávaný oční specialista, pravidelně přednášející ve dvanácti zemích. Říká: Velmi málo lidí se rodí se špatným zrakem. Většina lidí špatný zrak získává.
Špatný zrak je, jak známo, způsoben přílišným přetěžováním očních svalů. Dioptrické brýle pouze napomáhají narůstání tohoto problému. Když Vaše oči začínají mít problémy se zaostřováním, použití dioptrických čoček pouze vyrovnává tuto chybu necvičí oko. To je důvod, proč lidé, kteří nosí často brýle, potřebují čas od času stále silnější a silnější dioptrická skla.
Děrované brýle je potřeba nosit každý den minimálně 15 až 20 minut. Mezi tím pokračujete v nošení Vašich obvyklých brýlí nebo kontaktních čoček.
Děrované brýle jsou rovněž spojovány se snížením srdečního tepu, když pracujete na počítači. Testy indikují, že když oči zaostřují na nehybný předmět (obrazovku počítače), dochází po pár minutách ke vzrůstu srdečního tepu, který je jedním z nejlepších indikátorů stresu, a to v rozmezí od tří do pěti procent. Tato hodnota stačí na to, aby způsobila napětí ve svalech a přivodila bolesti hlavy.
Protože drobné dírky v děrovaných brýlích jsou menší než je běžná velikost oční zornice, uvolňuje používání děrovaných brýlí oční svaly bez ztráty jasnosti obrazu. Snížení napětí v očích je pociťováno neprodleně a srdeční tep se vrací k normálu během pár minut,“ říká Grunwald.
 
 
 
Děrované brýle jsou výbornou náhradou drahých bifokálních brýlí.
Poskytují dobré vidění na blízko i na dálku.
 
 
 
Preventivně působí proti krátkozrakosti
Jednou z nejdůležitějších možností užití děrovaných brýlí je jejich preventivní působení proti krátkozrakosti. Tato možnost prevence je v současné době zcela zanedbávána.
 
 
 
Mohou být použity jako sluneční brýle.
Aby podvěsek mozkový mohl dobře fungovat, potřebuje všechny vlnové délky světla. Děrované brýle dovolí procházet i těm vlnovým délkám, které normální sluneční brýle odfiltrují.
 
Jsou bez lékařského předpisu, a když srovnáme cenu děrovaných brýlí s cenou dioptrických brýlí, tak děrované brýle nejsou drahé. Rovněž není potřeba je po čase měnit za silnější brýle.
 
 
 
Uváděná doba nošení děrovaných brýlí 15 až 20 minut denně je minimální doba jejich používání každý den.
Je to jako při každém cvičení: když budeme cvičit minimální dobu, nebudou výsledky nijak oslnivé. Obecně lze říci, že čím déle budeme denně používat děrované brýle, tím větší šanci budou mít oči a mozek, aby se rozpomenuly, jak dobře vidět. Aby výsledkem jejich spolupráce byl ostrý obraz.
To znamená, že čím déle během dne budete mít děrované brýle na očích, tím lépe.
 
Vždy však dbejte na pohodu svých očí i svou. Když cítíte, že oči jsou již unavené, tak děrované brýle sundejte a nechte oči odpočinout.
 
 
 
Spolupráce mozkových hemisfér
Při pohledu děrovanými brýlemi člověk vidí svět jako přes včelí plást - v podobě mnoha malých oddělených obrázků. Tyto malé obrázky jsou vedeny očními nervy do mozku a mozek z nich skládá jeden velký obraz zorného pole, který pak vidíme.
Když se díváme bez děrovaných brýlí, obraz vzniká v levé polovině mozku (v levé hemisféře).
Díváme-li se přes děrované brýle, skládá se výsledný obraz z mnoha malých částí, a tento proces probíhá v pravé hemisféře. Do činnosti se v tomto případě zapojují části mozku, které při běžném vidění nejsou vůbec využívány. Tím je mozek stimulován k využití dalších svých možností které obvykle nepoužívá, např. učí se jiným způsobem zaostřovat. Je tedy možné říci, že mozek se učí jiným způsobem vidět, protože oči jsou čidla, která pouze umožňují obraz do mozku přivést.
 
Při pohledu přes děrované brýle tedy dochází k propojování obou mozkových hemisfér a k jejich součinnosti.
Pravá hemisféra, ve které se skládá obraz z děrovaných brýlí, je místem, kde se v mozku nachází centrum tvořivosti: výtvarných schopností, pohybových schopností, schopnosti skládat z jednotlivých částí celý obraz, schopnosti nacházet nová řešení, intuice, fantazie, představivost, prostorového vnímání atd.
 
Proto používáním děrovaných brýlí člověk - vedle trénování očních svalů - podporuje také své tvořivé schopnosti.
Žijeme ve společnosti, která preferuje levohemisférické činnosti - racionální myšlení, orientaci na fakta a pravidla, praktičnost. Většina lidí proto používá převážně tuto levou racionální hemisféru. Nošení děrovaných brýlí trénuje zanedbávanou pravou hemisféru a tím přispívá k vyrovnání činnosti obou hemisfér mozku a k harmonizaci celého člověka.
Podle čínské medicíny jsou oči spojeny s játry, takže cvičením očí pomocí děrovaných brýlí se nejen trénují oči a mozek, ale také se povzbudí činnost jater, čímž se aktivuje celý organismus.
 
 
 
Dva rozdílné způsoby použití děrovaný brýlí
1. Použití děrovaných brýlí na cvičení
Jednak může člověk používat děrované brýle při nějaké aktivní činnosti, např. při sledování televize, při čtení, při práci na počítači a podobně. Při tomto způsobu použití se cvičí oči a mozek.
 
2. Použití děrovaných brýlí při odpočinku
Druhou možností je nasadit si děrované brýle při odpočinku. Člověk jen sedí, nic nedělá, je v klidu. V tomto případě je mozek daleko méně než obvykle zaměstnáván vzruchy přicházejícími zvenku a může se mnohem více věnovat své vlastní práci - optimalizaci činnosti celého systému, tedy celého člověka. Člověk není zaměstnán běžnými činnostmi a má možnost dívat se na svět ze zcela jiného úhlu pohledu než je zvyklý. Mozek začíná pracovat v jiných frekvencích než obvykle. Tyto frekvence jsou podobné těm, do kterých se dostává člověk při meditaci. Tato hluboká relaxace umožňuje načerpání nových sil, regeneraci organismu a velmi intenzivní odpočinek.
 
 
 
Trénování mozku
Děrované brýle lze rovněž použít k tréninku mozku u neslyšících a u lidí s vadami sluchu, k tréninku paměti u starších lidí a jako pomůcka ke zklidnění a k soustředění u hyperaktivních dětí a u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí.
Zkušenosti s používáním děrovaných brýlí ukazují, že u osob s velmi dobrým zrakem, které nepotřebovaly zrak zlepšovat, ale které měly problémy s pamětí, došlo poté, co intenzivně cvičily a děrovanými brýlemi, k výraznému zlepšení paměťových funkci.
 
U mnoha starších lidí s postupem času slábnou mozkové funkce. Začne-li se mozek cvičit pomocí děrovaných brýlí, je možné obnovit pozapomenuté mozkové spoje. Potřebná doba ke cvičení je v tomto případě několik hodin denně. Nošení děrovaných brýlí je zcela bezpečné. Respektujte však své subjektivní pocity. Dostaví-li se únava nebo nepříjemný pocit, cvičení přerušte a další den zkraťte dobu používání brýlí.
 
 
 
Pomůcka pro hyperaktivní děti
Použití děrovaných brýlí poskytuje u dětí s poruchami učení a s poruchami soustředění jednoduchou a přirozenou cestu ke zklidnění a k zaměření pozornosti na jednu konkrétní věc. Rovněž je při pohledu děrovanými brýlemi do mozku přiváděno daleko méně informací než při běžném vidění, takže mozek není tak zatěžován informacemi z vnějšího prostředí. Nedochází tedy k přetěžování mozku a dítě se může lépe soustředit na právě prováděnou činnost.
 
 
Použití děrovaných brýlí jako rehabilitační zdravotnické pomůcky
 
Děrované brýle lze rovněž použít k tréninku mozku u neslyšících a u lidí s vadami sluchu, k tréninku paměti u starších lidí a jako pomůcka ke zklidnění a k soustředění u hyperaktivních dětí a u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí.
Zkušenosti s používáním děrovaných brýlí ukazují, že u osob s velmi dobrým zrakem, které nepotřebovaly zrak zlepšovat, ale které měly problémy s pamětí, došlo poté, co intenzivně cvičily a děrovanými brýlemi, k výraznému zlepšení paměťových funkci.
U mnoha starších lidí s postupem času slábnou mozkové funkce. Začne-li se mozek cvičit pomocí děrovaných brýlí, je možné obnovit pozapomenuté mozkové spoje. Potřebná doba ke cvičení je v tomto případě několik hodin denně. Nošení děrovaných brýlí je zcela bezpečné. Respektujte však své subjektivní pocity. Dostaví-li se únava nebo nepříjemný pocit, cvičení přerušte a další den zkraťte dobu používání brýlí.
Použití děrovaných brýlí poskytuje u dětí s poruchami učení a s poruchami soustředění jednoduchou a přirozenou cestu ke zklidnění a k zaměření pozornosti na jednu konkrétní věc. Rovněž je při pohledu děrovanými brýlemi do mozku přiváděno daleko méně informací než při běžném vidění, takže mozek není tak zatěžován informacemi z vnějšího prostředí. Nedochází tedy k přetěžování mozku a dítě se může lépe soustředit na právě prováděnou činnost.
 
Pomůcka pro neslyšící
MUDr. Jaroslava Příhodová, ušní specialistka, která pracuje s lidmi s vadami sluchu, říká: Neslyšící, kteří používají kochleární implantát, potřebují trénovat mozek k obdobné činnosti, jaká nastává při tvoření obrazu v mozku z mnoha malých obrázků z děrovaných brýlí.
Vláskové buňky v kochlei poskytují spojitý vjem zvuku. Při stimulaci implantátem dostává sluchový nerv oddělené zvukové vjemy, které mozek syntetizuje do celistvého komplexního vjemu zvuku.
Protože se jedná v obou případech o stejný princip, může použití děrovaných brýlí pomoci rozvíjet syntetizační schopnost mozku nejen u zraku, ale i u sluchových vjemů. (Konec citace)
 
 
 
V čem se odlišují tyto děrované brýle od děrovaných brýlí jiných prodejců?
Děrované brýle nakupuji u osvědčeného dodavatele. Kvalita materiálu mých děrovaných brýlí byla potvrzena atestem č. 472105869 nezávislé laboratoře Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. Při jejich používání se tedy můžete spolehnout, že se jedná o zdravotně nezávadný produkt. 
 
 
Náhradní díly
Pokud dojde k mechanickému poškození děrovaných brýlí při jejich používání, má zákazník možnost (u vybraných typů děrovaných brýlí) dokoupit náhradní díly, např. stranice (nožky), rám brýlí nebo očnice. Tato služba zákazníkům je na českém trhu zcela ojedinělá.